Mục Tiêu và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin chủ yếu trên trang web của Mapro bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà của khách hàng. Những thông tin này là bắt buộc và cần được khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ 1của chúng tôi. Chúng được sử dụng để chúng tôi liên hệ và xác nhận thông tin khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Mapro sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

  1. Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
  2. Gửi thông báo về các hoạt động và trao đổi thông tin giữa khách hàng và trang web Smart HomeKit.
  3. Liên hệ và giải quyết các trường hợp đặc biệt với khách hàng.
  4. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch tại Smart HomeKit.
  5. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty chúng tôi có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp như Viện kiểm sát, tòa án, hoặc cơ quan công an điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai được phép xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi tình huống, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật an toàn trên máy chủ của Mapro.

Địa chỉ của Mapro – đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Công ty TNHH Matter Việt Nam
  • Trụ sở: B2 Khu Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
  • Điện thoại: 1900 966 914
  • Email: info@mattervn.com

Phương Thức và Công Cụ Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng đều được quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Mapro thực hiện điều này. Chúng tôi cam kết xác nhận thông tin này ngay sau khi nhận được phản hồi và tiến hành các biện pháp xử lý kịp thời tùy thuộc vào mức độ của phản ánh từ thành viên.

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mapro. Thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thu thập và sử dụng khi có sự đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý từ phía họ. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công mạng dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý, đồng thời thông báo cho khách hàng liên quan.

Ban quản lý Mapro yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, và số điện thoại, và họ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với thông tin mà họ cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin cá nhân ban đầu không chính xác hoặc không đầy đủ.